Klicka här för att kontakta oss

Personuppgiftspolicy

Vi har webbplatser som Städhjälpen (Stadhjalpen.nu) och MeckBygg (meckbygg.se). Vi delar inte data mellan dessa webbplatser för tillfället. Men kan göra detta i framtiden (vi noterar er via denna personuppgiftspolicy vid eventuella ändringar). Personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att behålla användarnas förtroende. Vi på Städhjälpen och Meckbygg AB är ansvariga för behandlingen av våra användarens personuppgifter.
Vi värnar våra användares integritet. För att leverera de produkter och tjänster som våra användare förväntar sig, lagrar vi personuppgifter vid korrespondens (namn, adress, telefonnummer, e-post och övrig data som myndigheter kan kräva). Användarnas personuppgifter kan komma att användas för att förbättra och öka relevansen i Städhjälpens och Meckbyggs annonser och marknadsföring.

Detta dokument sammanfattar vilka personuppgifter som samlas in, varför dessa samlars in, och vem de kan delas med. Du blir även informerad om dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar kring Städhjälpens eller Meckbyggs behandling av personuppgifter kan du nå oss via kontaktformuläret och ställa frågor. Vi svara på frågor så snart vi kan. Du kan också lyfta eventuella problem eller klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten för integritetsskydd, integritetsskyddsmyndigheten. Deras websida är:https://www.imy.se/

För att hantera kundrelationer, använder vi personuppgifter. Städhjälpen och Meckbygg använder dina personuppgifter för nedanstående syften

 • Tillhandahåller städtjänster (städhjälpen.nu) och byggstjänster (meckbygg.se) för att leverera produkter som städning och byggprojekt.
 • Erbjuda Städhjälpens-konto för åtkomst till våra tjänster. I ditt Städhjälpens-konto finns funktioner för välja hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även granska dina kontaktuppgifter och skapa en säker identitet för interaktioner med andra användare av våra tjänster.
 • Tillhandahåller våra tjänster till användare via telefon, e-post, chatt och sociala medier.
 • Hantera uppgifter om betalningar, fakturering och liknande förpliktelser för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav (t.ex. bokföringsreglerna) som ställs på våra bolag Städhjälpen och Meckbygg.
 • Vi använder för tillfället inte tjänster med hjälp av analyser av användares beteendedata, enkäter och kundundersökningar. Men denna policy kan ändras frampå och då meddelas detta på denna webbsidan Upprätthålla säkerheten på våra webbplatser och tjänster med hjälp av data och personuppgifter. Data och personuppgifter kan användas för att skydda våra användare och oss själva från missbruk av våra tjänster, bedrägligt beteende samt regelbrott.
 • Marknadsföra våra tjänster. Vi kan komma att använda e-post, för att visa produkterbjudanden. Men även sociala medieplattformar kan användas som inte tillhör Städhjälpen och Meckbygg.
 • Personuppgifter om våra samarbetspartners och deras anställda för att marknadsföra och sälja våra tjänster till företagskunder.
 • Grundläggande profilinformation (inkluderar information som du själv lägger in i ditt konto)- Namn, adress, mejladress, födelsedatum, kön etc. Vår städtjänst och byggstjänst samlar in och använder adress, mobilnummer, portkod etc uppgifter för att fullgöra tjänsten.
 • Vi använder oss av tredjepartskällor som tex betaltjänster och inkasso
 • Kontoinformation som kontoaktivitet, klagomål angående produkter och tjänster
 • Behandling av potentiella återbetalningar, avbokningar etc
 • Personuppgiftsinställningar i konto, supportfrågor, kontosäkerhetsdata (t.ex. lösenord)
 • Myndigheter och samarbetspartners.
 • Betalning, order, och finansiell information
 • Köphistorik, information om specifika ordrar och detaljer som tid, datum och produktinformation mm.
 • Folkbokföringsdata och genomförda och erhållna betalningar, betalningsmetoder. Betalningsmetoder är t.ex. betalkortsinformation och bankinformation
 • Användargenererat innehåll så som kommentarer till artiklar, svar på kundenkäter och betygsättningar/recensioner.
 • Personliga meddelanden från kund till våra anställda
 • Vi lagrar för tillfället inte uppgifter om användarens enhet, använder kakor och liknande tekniker, samt nätverksadress (IP-adress), surfdata, läshistorik och övriga handlingar på webbsidan (t.ex. användarinteraktioner). Vi lagrar för tillfället inte uppgifter om hur användaren har använt våra tjänster, skicka och ta emot meddelanden till eller från andra användare
 • Vi lagrar för tillfället inte uppgifter om användarens geografisk information, alltså geografiska position (platsinformation) från GPS-data och IP-adress i användarens enheter
 • För våra företagskunder (och potentiella företagskunder) samt våra kontaktpersoner på företaget samlar vi in kontraktsdetaljer men även affärsroll, kontaktuppgifter samt köphistorik

Städhjälpen och Meckbygg delar endast data med andra personuppgiftsansvariga när det är nödvändigt för att leverera en produkt eller tjänst till dig som är kund (t.ex. din adress och portkod överlämnas till våra städare, eller ger din adress och telefonnummer till en, om krävs, en distributionstjänst för att leverera en produkt hem till dig som ingår i tjänst).

Personuppgiftsansvariga tredjepart är företag som använder dina personuppgifterna för egna syften. Dessa företag har ett självständigt ansvar gentemot dig som användaren för den personuppgiftsbehandling de genomför. Dessa företag har fullt eget ansvar för de tredjepart som är inblandade i deras personuppgiftsbehandling. Städhjälpen och Meckbygg tar ej ansvar för tredjeparts personuppgiftsbehandlingar.

Städhjälpen och Meckbygg kan vid krav, både legitimt och vid misstanke om brottslig verksamhet, överlämna information till myndigheter (t.ex. Skatteverket, Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen samt Livsmedelsverket). Vi kan även överlämna information till parter i tvistemål om vi får en rättsligt bindande begäran från domstol. Detta gäller också för specifika fall där Städhjälpen och Meckbygg har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra produkter och tjänster använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet, i dessa fall kan vi lämna ut bl.a. meddelandehistorik och kunduppgifter och andra uppgifter till myndighet och domstol.

Om Städhjälpen och Meckbygg är personuppgiftsansvarig och använder personuppgiftsbiträden som är lokaliserade utanför EU/EES, gör vi det endast i de fall där:

 • Om överföringen sker enligt de standardavtalsklausuler som definierats av EU-kommissionen för att reglera sådana överföringar samt att mottagaren kan bedömmas upprätthålla skyddsnivå enligt reglerna i GDPR.

Städhjälpen och Meckbygg behåller användarens personuppgifter så länge som vi måste göra detta för att fullgöra de tjänster som personuppgifterna samlades in för. Det måste även finnas en rättslig grund enligt gällande lagstiftning.

 • Vi behåller maximalt teknisk information (t.ex. IP-adress) om användaren i 30 dagar.
 • Vi behåller maximalt teknisk information för produktutveckling, personaliserat innehåll, säkerhets- och stabilitetsloggar i 15 månader.
 • Vi behåller maximalt teknisk information för analys- och statistiksyften i 2 år.
 • Vi använder inte för tillfället en geografisk information, men om vi kommer använda denna funktion, så behålls informationen för marknadsföring av Städhjälpen egna produkter och tjänster baserat på din geografiska plats i max 30 dagar.
 • Så länge användaren har en aktiv tjänst på Städhjälpen och Meckbygg behåller vi det mest väsentliga av information från konto och profil i 3 år, och den tiden som lagkrav ställer på bolag (t.ex. bokföringsregler). Konton som varit inaktiva i minst 3 år kommer att raderas tillsammans med information av konto, betalning, order, och finansiell information.
 • Städhjälpen använder för tillfället inte kakor och liknande spårningsteknik. Tekniken med Kakor är bra för att säkerställa och möjliggöra olika funktioner hos internetbaserade tjänster. Några typer av kakor är nödvändiga för olika tjänster ska fungera medan andra kakor inte är det. Det som kakor brukar göra är att lagra information i användarens enhet (kallas identifierare) eller så ger kakan information om enhetstypen som används (enhetsidentifierare).
 • Spårningsteknik som kakor regleras i ePrivacy Direktivet och dess svenska implementation Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. De kakor som inhämtar personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur får du tillgång till information

Lagstiftning innehåller rättigheter för användare och behandlingen av deras personuppgifter. Därför kan våra användare begära ut information om hur vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att nämna när vi samlar in personuppgifter.

Användare kan få tillgång till en fullständig elektronisk kopia av alla personuppgifter som Städhjälpen och Meckbygg innehar om dem. Rätten till rättelse kopplade till användarens Städhjälpen och Meckbygg-konto kan ändras när som helst av användaren själv. Om användare tror att Städhjälpen och Meckbygg har annan information om dem som kan kräva rättelse kan användaren kontakta Städhjälpen och Meckbygg support.

Rätten till radering - Användare kan när som helst begära radering av sina personuppgifter som Städhjälpen och Meckbygg innehar. Du kan även ta bort eventuella cookies från sin webbläsare.

Vid rättsliga skyldigheter eller av säkerhets- och bedrägeriförebyggande syften, kommer Städhjälpen att behålla information och personuppgifter trots att användaren begärt radering.

Användare har rätten att ändra sina val för olika former av riktad annonsering (Städhjälpen har dock inte denna annonsering) Användare har rätten att ändra sina val för användning av personuppgifter för olika marknadsföringar, produktförbättringar, för kundservice och för kommunikation så som nyhetsnotiser, nyhetsbrev och mejl för tjänsterna som används. Användare kan också kontakta Städhjälpen och Meckbygg support för att begära en begränsning eller göra invändningar mot någon annan form av behandling. Kontakta oss på kontaktformulär och begär ändringar.

Städhjälpen och Meckbygg tar inte automatiserade beslut om våra användare som har någon juridisk effekt. Om du har funderingar gällande potentiella automatiserade beslut som du tror påverkar dig på ett juridiskt eller liknande sätt, vänligen kontakta Städhjälpen och Meckbygg support. Använd vårat kontaktformulär.

Användaren har även rätten att styra vissa behandlingsaktiviteter i t.ex. mobiltelefon. Dessa behandlingsaktiviteter inkluderar att stänga på/av notiser samt styra Geografisk information skickas till tjänster som använder sådan information. Användningen av dessa inställningar kan dock påverka möjligheterna för dig att få personaliserade notiser och annonser.

Personlig information från Städhjälpen och Meckbygg-konton kommer inte att användas för journalistiska ändamål. Bestämmelser för behandling av personuppgifter gäller inte för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål.

Vi önskar inte att behandla eller samla in personuppgifter om barn under 18 år. Om barn under 18 år har tillhandahållit oss personuppgifter, raderar vi dessa så fort som det kommer till vår kännedom att det rör sig om barns personuppgifter. Föräldrar kan kontakta oss på kontaktformulär

Om du har en fråga eller ett klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta Städhjälpens support. Vi svarar så fort vi kan.

Om du är fortsatt missnöjd med vår behandling av personuppgifter, kan du när som helst kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och PTS med din fråga.

Tips Och Inspiration

Ren och Fräsch: En Guide till Hemstädning i Malmö

Hemstädning Posted on : February 7th, 2024

Hållbara Vanor för att Bevara Stadsmiljön

Tips & Tricks Posted on : October 9th, 2023