Personuppgiftspolicy, Städhjälpen.nu Sverige

Städhjälpen.nu som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Vi har webbplatser som Städhjälpen (Städhjälpen.nu) och MeckBygg (meckbygg.se). Vi delar inte data mellan dessa webbplatser för tillfället. Men kan göra detta i framtiden (vi noterar er via denna personuppgiftspolicy vid eventuella ändringar). Personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att behålla användarnas förtroende. Vi på Städhjälpen och Meckbygg är ansvariga för behandlingen av våra användarens personuppgifter.


Användarnas Integritet

Vi värnar våra användares integritet. För att leverera de produkter och tjänster som våra användare förväntar sig, lagrar vi personuppgifter vid korrespondens (namn, adress, telefonnummer, e-post och övrig data som myndigheter kan kräva).
Användarnas personuppgifter kan komma att användas för att förbättra och öka relevansen i Städhjälpens och Meckbyggs annonser och marknadsföring.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Detta dokument sammanfattar vilka personuppgifter som samlas in, varför dessa samlars in, och vem de kan delas med. Du blir även informerad om dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar kring Städhjälpens eller Meckbyggs behandling av personuppgifter kan du nå oss via kontaktformuläret och ställa frågor. Vi svara på frågor så snart vi kan. Du kan också lyfta eventuella problem eller klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten för integritetsskydd, integritetsskyddsmyndigheten. Deras websida är:
https://www.imy.se/


För att hantera kundrelationer, använder vi personuppgifter. Städhjälpen och Meckbygg använder dina personuppgifter för nedanstående syften


Personuppgifter som Städhjälpen behandlar och källan till dessa.

Personuppgiftsansvariga - Tredjepart

Städhjälpen och Meckbygg delar endast data med andra personuppgiftsansvariga när det är nödvändigt för att leverera en produkt eller tjänst till dig som är kund (t.ex. din adress och portkod överlämnas till våra städare, eller ger din adress och telefonnummer till en, om krävs, en distributionstjänst för att leverera en produkt hem till dig som ingår i tjänst).

Personuppgiftsansvariga tredjepart är företag som använder dina personuppgifterna för egna syften. Dessa företag har ett självständigt ansvar gentemot dig som användaren för den personuppgiftsbehandling de genomför. Dessa företag har fullt eget ansvar för de tredjepart som är inblandade i deras personuppgiftsbehandling. Städhjälpen och Meckbygg tar ej ansvar för tredjeparts personuppgiftsbehandlingar.

Myndigheter

Städhjälpen och Meckbygg kan vid krav, både legitimt och vid misstanke om brottslig verksamhet, överlämna information till myndigheter (t.ex. Skatteverket, Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen samt Livsmedelsverket). Vi kan även överlämna information till parter i tvistemål om vi får en rättsligt bindande begäran från domstol. Detta gäller också för specifika fall där Städhjälpen och Meckbygg har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra produkter och tjänster använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet, i dessa fall kan vi lämna ut bl.a. meddelandehistorik och kunduppgifter och andra uppgifter till myndighet och domstol.

Överföring av data utanför EU/EES

Om Städhjälpen och Meckbygg är personuppgiftsansvarig och använder personuppgiftsbiträden som är lokaliserade utanför EU/EES, gör vi det endast i de fall där:

Datalagring

Städhjälpen och Meckbygg behåller användarens personuppgifter så länge som vi måste göra detta för att fullgöra de tjänster som personuppgifterna samlades in för. Det måste även finnas en rättslig grund enligt gällande lagstiftning.


Dina rättigheter som användare och personuppgiftsägare

Hur får du tillgång till information

Lagstiftning innehåller rättigheter för användare och behandlingen av deras personuppgifter. Därför kan våra användare begära ut information om hur vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att nämna när vi samlar in personuppgifter.

Rätten till tillgång, dataportabilitet och radering

Användare kan få tillgång till en fullständig elektronisk kopia av alla personuppgifter som Städhjälpen och Meckbygg innehar om dem. Rätten till rättelse kopplade till användarens Städhjälpen och Meckbygg-konto kan ändras när som helst av användaren själv. Om användare tror att Städhjälpen och Meckbygg har annan information om dem som kan kräva rättelse kan användaren kontakta Städhjälpen och Meckbygg support.

Rätten till radering - Användare kan när som helst begära radering av sina personuppgifter som Städhjälpen och Meckbygg innehar. Du kan även ta bort eventuella cookies från sin webbläsare.
Vid rättsliga skyldigheter eller av säkerhets- och bedrägeriförebyggande syften, kommer Städhjälpen att behålla information och personuppgifter trots att användaren begärt radering.

Rätten att begränsa behandlingen och rätten att invända mot behandling

Användare har rätten att ändra sina val för olika former av riktad annonsering (Städhjälpen har dock inte denna annonsering)
Användare har rätten att ändra sina val för användning av personuppgifter för olika marknadsföringar, produktförbättringar, för kundservice och för kommunikation så som nyhetsnotiser, nyhetsbrev och mejl för tjänsterna som används. Användare kan också kontakta Städhjälpen och Meckbygg support för att begära en begränsning eller göra invändningar mot någon annan form av behandling. Kontakta oss på kontaktformulär och begär ändringar.


Rätten att undvika automatiserade beslut med juridisk effekt

Städhjälpen och Meckbygg tar inte automatiserade beslut om våra användare som har någon juridisk effekt. Om du har funderingar gällande potentiella automatiserade beslut som du tror påverkar dig på ett juridiskt eller liknande sätt, vänligen kontakta Städhjälpen och Meckbygg support. Använd vårat kontaktformulär.
Användaren har även rätten att styra vissa behandlingsaktiviteter i t.ex. mobiltelefon. Dessa behandlingsaktiviteter inkluderar att stänga på/av notiser samt styra Geografisk information skickas till tjänster som använder sådan information. Användningen av dessa inställningar kan dock påverka möjligheterna för dig att få personaliserade notiser och annonser.


Användning av data för journalistiska ändamål

Personlig information från Städhjälpen och Meckbygg-konton kommer inte att användas för journalistiska ändamål. Bestämmelser för behandling av personuppgifter gäller inte för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål.


Särskilt om personuppgiftsbehandling avseende barn

Vi önskar inte att behandla eller samla in personuppgifter om barn under 18 år. Om barn under 18 år har tillhandahållit oss personuppgifter, raderar vi dessa så fort som det kommer till vår kännedom att det rör sig om barns personuppgifter. Föräldrar kan kontakta oss på kontaktformulär


Dataskyddsombudet eller lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten

Om du har en fråga eller ett klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta Städhjälpens support. Vi svarar så fort vi kan.

Om du är fortsatt missnöjd med vår behandling av personuppgifter, kan du när som helst kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och PTS med din fråga.

Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/
Behandling av kakor PTS https://www.pts.se/

Vi rekommenderar att du använder kontaktformuläret för att begära åtkomst/portabilitet/ändra val aktiviteterna och begäran om radering av data, och för att korrigera eventuella felaktigheter i din Städhjälpen-profil.


Fullständig kontaktinformation till Städhjälpen Nu I Skåne:

076 855 32 37
E-post: info@stadhjalpen.nu
Postadress:
Städhjälpen Nu I Skåne
Storgatan 27c
244 39 Kävlinge
Tågarpsvägen 335
268 75 Tågarp